Over MatchWork

MatchWork is een initiatief van Sjaak Duineveld die zowel in de publieke- als in de private sector zijn sporen heeft verdiend. In de publieke sector (UWV) heeft hij ervaring met Ziektewet, WIA- en Wajong beoordelingen en re-integratietrajecten. In de private sector is hij actief voor diverse arbodiensten, bedrijfsartsen, re-integratiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Als arbeidsdeskundige adviseert hij de klant ten aanzien van verzuim en verricht arbeidsdeskundige onderzoeken. De adviezen van MatchWork zijn praktisch en begrijpelijk voor opdrachtgever en werknemer. De werkzaamheden die door MatchWork worden uitgevoerd vinden in goed overleg plaats en zijn op maat afgestemd.

De activiteiten van MatchWork worden in een complex werkveld uitgevoerd. De gevolgen voor betrokken partijen zijn vaak groot waardoor emoties een rol kunnen spelen. Sjaak werkt met enthousiasme en met passie voor zijn vak. Het geeft hem voldoening om in de driehoek van Mens-Werk-Inkomen van toegevoegde waarde te zijn voor alle betrokken partijen. Meedenken met de klant is hierin vanzelfsprekend zonder een partij tekort te doen. Vanuit dit uitgangspunt is Sjaak altijd bereid om kennis te delen zodat relaties daarmee ook zelfstandig aan de slag kunnen.

Sjaak Duineveld is geregistreerd bij de SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen) en gecertificeerd bij Hobeon SKO (Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid). Dit geeft u de zekerheid dat u te maken heeft met een arbeidsdeskundige professional.

MatchWork werkt samen met: