Loonsancties

Tijdens de wachttijd van 104 weken moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen om een zieke medewerker weer te laten re-integreren. In principe moet deze re-integratie gericht zijn op terugkeer naar het eigen werk. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden naar re-integratie bij een andere werkgever.

Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering kijkt het UWV niet alleen naar de mate van arbeidsongeschiktheid, maar wordt ook gekeken of werkgever en werknemer wel alle re-integratieverplichtingen zijn nagekomen.

Als het UWV van mening is dat u als werkgever zich onvoldoende ingespannen heeft, dan kan het UWV besluiten om de wachttijd met maximaal nog eens 52 weken te verlengen. Tijdens deze verlenging moet uw als werkgever het loon (of tenminste 70% hiervan) blijven doorbetalen. Deze verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wordt ook wel loonsanctie genoemd.

Bij het opleggen van deze sanctie geeft het UWV ook aan wat er gedaan kan worden om de tekortkomingen in de re-integratie te repareren. Als u als werkgever deze verbeteringen heeft doorgevoerd, kan het UWV gevraagd worden om de loonsanctie te stoppen. MatchWork staat u graag bij om een loonsanctie te voorkomen en een eventuele reparatie door te voeren zodat de loonsanctie door het UWV wordt opgeheven.

MatchWork werkt samen met: