Re-integratie Spoor 2

Bij re-integratie is er sprake van twee mogelijke sporen. Re-integratie van het eerste spoor gaat over werknemers die bij hun eigen bedrijf worden gere-integreerd. Wanneer duidelijk is dat de medewerker niet terug kan keren in de eigen functie bij de eigen werkgever en hier ook niet in een andere functie kan worden geplaatst, wordt het 2e spoor opgestart. De werkgever dient dan vanuit de Wet Verbetering Poortwachter de medewerker te begeleiden naar een baan buiten het bedrijf.

Wanneer 2e spoor?
Wanneer een 1e spoortraject geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, dient een 2e spoortraject te worden opgestart. Dit betekent dat vooraf een persoonlijk trajectplan wordt opgesteld waarin wordt beschreven welke stappen met de medewerker worden genomen. Gedurende het traject, waarbij de medewerker in dienst blijft van de werkgever, worden op basis van competenties en mogelijkheden van de medewerker, middelen ingezet om de medewerker zo snel mogelijk aan een passende nieuwe baan te helpen. Eventuele valkuilen (schulden, relatieproblemen etc.) worden in de beginfase helder waardoor hulp snel kan worden ingezet.

Inhoud 2e spoor
Op basis van één of meerdere gesprekken met de medewerker worden de arbeidsmogelijkheden van de medewerker geïnventariseerd en wordt aan de hand van de verkregen inzichten een trajectplan opgesteld. Binnen dit trajectplan worden de individuele instrumenten beschreven die noodzakelijk zijn om de medewerker aan een baan te helpen. Na afsluiting van elk instrument wordt de voortgang gerapporteerd en worden de vervolgstappen beschreven. Het trajectplan kent een realistisch tijdschema.

2e spoor: externe re-integratie
Als de medewerker klaar is voor de arbeidsmarkt, wordt hij naar werk begeleid. Extra aandacht gaat uit naar de motivatie van de kandidaat en het aanleren van sollicitatietechnieken. Dit is van belang om de kandidaat concurrerend te positioneren ten opzichte van andere sollicitanten. Daarnaast legt en onderhoudt MatchWork gericht contact met geschikte werkgevers.

Belasting versus belastbaarheid
MatchWork adviseert de kandidaat, de toekomstige werkgever en de opdrachtgever altijd over de geschiktheid van een mogelijke plaatsing en onderzoekt of de belasting van de aangeboden functie past bij de psychische- en fysieke belastbaarheid van de kandidaat. Als de plaatsing tot stand komt, informeert MatchWork alle partijen over de eventuele inzet van relevante re-integratie-instrumenten. Tijdens de nazorgfase voert MatchWork gesprekken met de werkgever en de werknemer over het functioneren van de kandidaat.

MatchWork werkt samen met: