Arbeidsdeskundig onderzoek

Re-integratie Spoor 1
Bij dreigend langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen. Ziekteverzuim is complex en hoe langer het duurt hoe complexer en duurder het wordt. Helaas gaat vaak veel kostbare tijd verloren doordat bijvoorbeeld in een laat stadium actie wordt ondernomen of de verkeerde interventies worden ingezet.

Met het arbeidsdeskundig onderzoek van MatchWork krijgt u het verzuimvraagstuk helder in beeld en bent u in staat een (of meerdere) oplossing(en) te creëren. Door de inzet van dit onderzoek, kunt u de verzuimduur verkorten en beperkt u in sommige gevallen zelfs de instroom in de WIA. Bovendien geldt dat het UWV bij de beoordeling van het re-integratiedossier scherp kijkt naar het 1e spooronderzoek; is dit tijdig ingezet? Zo niet, dan kan een loonsanctie volgen.

Wanneer inzetten?
Van belang is een 1e spoor onderzoek zoveel mogelijk vóór of uiterlijk tegelijk met de eerstejaarsevaluatie uit te voeren. Afhankelijk van de situatie en uw wensen kan het arbeidsdeskundig onderzoek antwoord geven op één (of meer) van onderstaande vragen:

• Is uw werknemer nog in staat om zijn eigen functie / werkzaamheden te verrichten?
• Zijn de werkzaamheden die deze werknemer verricht passend of passend te maken?
• In hoeverre kan deze werknemer binnen de eigen organisatie andere passende werkzaamheden verrichten?
• Welke stappen zijn nodig om deze werknemer zo snel mogelijk aan het werk te helpen (re-integreren) en wat gaat dat kosten?
• Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot re-integratie voor deze werknemer?

Omschrijving
Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek. De arbeidsdeskundige analyseert informatie vanuit diverse invalshoeken (vanuit werkgever, werknemer en bedrijfsarts) en verstrekt informatie over juridische mogelijkheden, subsidies en verplichtingen rondom het betreffende verzuim- of re-integratievraagstuk.

Resultaat
Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft u inzicht in uiteenlopende situaties rondom ziekte en re-integratie. Daarnaast geeft het arbeidsdeskundig onderzoek u een juridische onderbouwing bij de Wet Verbetering Poortwachter, ontslagrecht en geschillen voor de rechter en is uitermate geschikt om sancties door het UWV te voorkomen.

MatchWork werkt samen met: