• Arbeidsdeskundig advies

    & Re-integratie diensten

Welkom bij MatchWork

Een zieke medewerker die langdurig niet werkzaam kan zijn. Iedereen kan ermee te maken krijgen. In de meeste gevallen wordt het werk vanzelf weer snel hervat en volstaat begeleiding door de bedrijfsarts. Als dat niet kan of mag, is het voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn om het werk te hervatten in de eigen organisatie of wellicht bij een andere werkgever. Zo'n situatie doet zich voor als duidelijk is dat een werknemer niet in de eigen organisatie kan terugkeren.

MatchWork verricht een zorgvuldige en complete analyse van de (individuele) verzuimsituatie. Er wordt gesproken met de opdrachtgever, met de werknemer en meestal volgt ook een gezamenlijk gesprek. Waar nodig vindt overleg plaats met de bedrijfsarts of andere betrokken instanties. De uitkomsten van dit arbeidsdeskundig onderzoek worden verwoord in een duidelijk, eerlijk en werkbaar advies.

Elke werknemer is anders, zo ook de uitkomsten van het arbeidsdeskundig onderzoek. MatchWork levert maatwerk, gebaseerd op ruime kennis en jarenlange ervaring.

Zoals de bedrijfsnaam al aangeeft, streeft MatchWork naar een blijvende “match” tussen enerzijds de belasting van het werk en anderzijds de belastbaarheid van uw werknemer.

MatchWork is gevestigd in Santpoort-Noord, gemeente Velsen en is o.a. actief in de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland, Groot Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland.


MatchWork werkt samen met: